Home Knowledge How to แก้ไข “การนอนดิ้น”

How to แก้ไข “การนอนดิ้น”

“การนอนดิ้น” เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก คงไม่มีใครอยากนอนดิ้น แต่เพราะตอนนอนเราควบคุมตัวเองไม่ได้การดิ้นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัว สร้างความรำคาญให้คนที่นอนด้วย หรือบางกรณีอาจดิ้นรุนแรงถึงขนาดทำให้ตนเองหรือคนอื่นบาดเจ็บก็เป็นได้

นักวิจัยด้านประสาทวิทยา Isabelle Arnulf และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Paris เชิญอาสาสมัครที่มีพฤติกรรมละเมอเดินเป็นประจำถึง 19 รายมาร่วมการทดลอง ซึ่งในคืนแรกๆ มักปกติดี ไม่มีใครละเมอให้เห็น โดยในระหว่างวันอาสาสมัครจะเล่นเกมที่ต้องสัมผัสตัวบล็อกบนร่างกายที่อยู่แต่ละตำแหน่งโดยอาศัยความเร็วในการเคลื่อนไหว เหมือนเกมตีหัวตัวตุ่น (Whac–A-Mole) คืนนั้นเองอาสาสมัครหญิงคนหนึ่งเริ่มมีอาการละเมอ เอามือไปแตะตามตัวและแขนขาด้วยความรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ปิดตาอยู่ คล้ายกับเกมที่ทำการทดสอบระหว่างกลางวัน ทีมวิจัยลองเปลี่ยนแบบทดสอบเป็นการอ่านและการใช้ความทรงจำผ่านเรื่องเล่า อาสาสมัครอีกราย ก็ละเมอพูดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเช่นเดียวกัน

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “พฤติกรรมตอนที่เราตื่นอยู่ มีผลต่อพฤติกรรมตอนนอนหลับ” คนที่นอนดิ้นมากๆ มักจะมีชีวิตประจำวันที่ต้องเครื่องไหวอยู่ตลอดเวลา เช่นนักกีฬา นักเต้น ฯลฯ การแก้ไขทำได้ด้วยการทำให้จิตสงบนิ่งก่อนนอน เช่นการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำสมาธิ ทำให้จิตใจนิ่งสงบ จะสามารถทำให้คุณนอนหลับได้สงบขึ้น “การนอนดิ้น” ก็จะลดลงไป

 

ที่มา : antoniozadra.com

Comments