Home Knowledge สงสัยมั้ย? ทำไมเรียก “กลิ่นรักแร้” ว่า “กลิ่นเต่า”

สงสัยมั้ย? ทำไมเรียก “กลิ่นรักแร้” ว่า “กลิ่นเต่า”

“กลิ่นรักแร้” เกิดจากต่อมอะโพไครน์ (Apocrine Gland) เป็นต่อมที่อยู่ในบริเวณที่มีขนขึ้นมาก เช่น รักแร้ หรือขาหนีบ จะผลิตของเหลวสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมออกมาเมื่อเกิดความเครียด และเมื่อสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังจะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น ซึ่งกลิ่นที่เกิดขึ้นนี้ดันไปคล้ายกับกลิ่นอุจจาระของเต่า จึงมีการเปรียบเทียบ “กลิ่นรักแร้” ว่า “กลิ่นขี้เต่า” หรือ “กลิ่นเต่า” นั่นเอง

Comments