Home Knowledge “ปิ้ง” กับ “ย่าง” ต่างกันอย่างไร

“ปิ้ง” กับ “ย่าง” ต่างกันอย่างไร

หลายๆ คนต้องเคยสงสัยว่า “ปิ้ง” กับ “ย่าง” ต่างกันอย่างไร เพราะทั้ง 2 อย่างคือการนำอาหารไปวางบนไฟเหมือนกัน แต่ทั้ง 2 วิธีนี้กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การปิ้ง ใช้กับของแห้ง (ไม่ใช่เนื้อสดๆ) หรือของที่สามารถทานได้อยู่แล้ว เช่นปลาหมึกบดแห้ง ไข่และข้าวเหนียวที่ผ่านการทำสุกมาแล้ว หรือกล้วยปิ้ง การปิ้งเหมือนเป็นการนำอาหารที่ทานได้อยู่แล้วมาอุ่นเท่านั้น

การย่าง ใช้กับของสดเช่น เนื้อสดๆ หมูสดๆ มาทำให้สุก แต่ยังมีการใช้ผิดอยู่บ้างเช่น “ข้าวเหนียวหมูปิ้ง” จริงๆ แล้วต้องเรียกว่า “ข้าวเหนียวหมูย่าง”

 

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน

Comments