Home Knowledge “กรรมกร” ทำให้เกิด “กางเกงยีนส์” ตัวแรกในโลก!

“กรรมกร” ทำให้เกิด “กางเกงยีนส์” ตัวแรกในโลก!

กางเกงยีนส์ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย แท้จริงแล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากกรรมกร

ย้อนกลับไปราวๆ ปี พ.ศ. 2416 ภรรยาของกรรมกรคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ข้อร้องให้ Jacob Davis ช่างตัดเสื้อชื่อดังช่วยตัดกางเกงที่แข็งแรงทนทาน เหมาะแก่การทำงานกรรมกร Jacob จึงพยายามคิดหาวิธีการตัดเย็บพิเศษเพื่อให้กางเกงมีความทนทานมากยิ่งขึ้น และคิดว่าควรจะตอกหมุดกับกางเกงเพื่อตรึงผ้าเอาไว้ เช่นตรงมุมผ้า หรือตรงฐานรางกระดุม

Jacob เห็นว่าเป็นช่องทางการค้าที่ดีจึงชักชวน Levi Strauss มาเป็นนายทุน ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2416 ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวันที่กางเกงยีนส์ได้ถือกำเนิดขึ้น ในวันนั้น Levi Strauss และ Jacob Davis ได้จดสิทธิบัตรกางเกงตอกหมุดเป็นครั้งแรกสำเร็จ

Comments